BRZE¦Ć 
Cerkiew na terenie Twierdzy 
Brzeskiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002