BRZE¦Ć 
Brama Terespolska
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002