BRZEŚĆ 
Cmentarz wojskowy
foto: Zdzisław Jakś - 09/2002
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WOJSKA POLSKIEGO 
GARNIZONU BRZESKIEGO
 Z LAT 1921-1939
I OBROŃCÓW TWIERDZY 
BRZEŚĆ POLEGŁYCH WE 
WRZEŚNIU 1939 R.
SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM 
CMENTARZU