HRUSZOWA
Tablica po¶więcona Marii 
Rodziewiczówny przy dębie 
"Dewajtis"
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002