HRUSZOWA
Sala tradycji w miejscowej szkole
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002