JANÓW POLESKI
Krzyże Pojednania
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002