JANÓW POLESKI
Ko¶ciół Podwyższenia Krzyża
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002