JANÓW POLESKI
Pomnik ¦w. Andrzeja Boboli
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002