KOBRYŃ 
Cmentarz wojskowy
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002