Brześć, Wołczyn
Nowogródek, Zaosie, Świteź
Białoruś
Kobryń - park miejski
Kobryń - Cerkiew św. Piotra i Pawła
Kobryń - park miejski
Kobryń - Kościół pw. Zaśnięcia NMP
Kobryń - Cmentarz wojskowy
Kobryń - Cmentarz wojskowy
Kobryń - Kościół pw. Zaśnięcia NMP
Kobryń - Cerkiew św. Piotra i Pawła
Kobryń
Kobryń - Cerkiew św. Piotra i Pawła
Hruszowa - dąb "Dewajtis"
Hruszowa - dąb "Dewajtis"
Hruszowa - sala tradycji
Brześć, Wołczyn
Nowogródek, Zaosie, Świteź
Pińsk, Łahiszyn, Janów Poleski
Hruszowa - tablica przy dębie "Dewajtis"


Hruszowa
 to niewielkie stare osiedle w 
północno-wschodniej części Ziemi 
Kobryńskiej.  W jej centrum znajdują się 
resztki majątku, w którym najlepsze lata 
swojego życia spędziła Maria 
Rodziewiczówna, łącząc prace 
gospodarskie z twórczością literacką. Żyjąc tu
 w latach 1881-1939 napisała 36 powieści. 
Jest tu również tytułowy bohater jednej z nich 
- dąb "Dewajtis".
 KOBRYŃ - we wczesnym 
średniowieczu osada 
słowiańska, znana od XIw. 
Od I połowy XIVw. w Wielkim
 Księstwie Litewskim. W
XVIw. własność królowej 
Bony i Anny Jagielonki, 
następnie włączony do 
posiadłości królewskich.  
Od 1795r. w zaborze 
rosyjskim, własność 
feldmarszałka 
A.W.Suworowa. W latach 
międzywojennych w 
granicach Polski.
Kresy Wschodnie - Białoruś - Kobryń, Hruszowa
Kresy Wschodnie - Białoruś - Kobryń, Hruszowa