KAMIENIEC PODOLSKI 
Widok na Smotrycz i kompleks 
Ruskiej Bramy
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003