KAMIENIEC PODOLSKI
Baszta Ormiańska
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003