KAMIENIEC PODOLSKI
Stary Zamek - Baszta 
Lanckorońska 
(z lewej),
Baszta Komendancka 
(w ¶rodku)
i Wieża Różanka (z prawej)
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003