KAMIENIEC PODOLSKI
Stary Zamek - widok od strony 
miasta
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2005