KAMIENIEC PODOLSKI
Pozostało¶ci Nowego Zamku
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2005