KAMIENIEC PODOLSKI
Stary Zamek - widok od strony 
południowej
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2005