KRZEMIENIEC
Panorama miasta z Góry 
Królowej Bony
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003