KRZEMIENIEC
Liceum Krzemienieckie
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003