KRZEMIENIEC
Liceum Krzemienieckie
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003