KRZEMIENIEC
Pomnik J. Słowackiego w 
Ko¶ciele Jezuitów
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003