ŁAHISZYN
Cudowny Obraz Matki Bożej 
Łahiszyńskiej, Królowej Polesia
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002