LWÓW
Panorama miasta z Kopca Unii 
Lubelskiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003