LWÓW
Uniwersytet Lwowski
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003