LWÓW
Rynek - Czarna Kamienica
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003