LWÓW
Ko¶ciół Podominikański
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003