LWÓW
Katedra Ormiańska
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003