LWÓW
Cmentarz Łyczakowski
Grób Marii Konopnickiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003