LWÓW
Cmentarz Orl±t Lwowskich
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003