NOWOGRÓDEK 
Ko¶ciół farny - cudowny obraz 
Matki Boskiej Nowogródzkiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002