NOWOGRÓDEK 
Kościół farny - tablica 
pamiątkowa
foto: Zdzisław Jakś - 04/2002