NOWOGRÓDEK 
D±b posadzony z okazji 200-ej 
rocznicy urodzin Mickiewicza
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002