OKOPY ¦W. TRÓJCY
Rzeka Zbrucz
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003