OLESKO
Herb nad bram± wjazdow± do 
zamku
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2003