PIŃSK
Katedra p.w. Wniebowzięcia 
Naj¶więtszej Marii Panny
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002