PIŃSK
Wnętrze katedry
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002