PIŃSK
Wnętrze katedry - ołtarz Matki 
Bożej Różańcowej
foto: Zdzisław Jak¶ - 09/2002