SKAŁA PODOLSKA
Ruiny Zamku
foto: Zdzisław Jak¶ - 08/2005