TROKI
Drewniane domy Karaimów
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002