Wilno
Litwa
Troki - zamek
Troki - zamek
Troki - barokowy kościół, wnętrze
Troki - drewniane domy Karaimów
Troki - drewniane domy Karaimów
Troki - zamek
Troki - zamek, dziedziniec
Troki - zamek
Troki - zamek
Troki - zamek
Troki - barokowy kościół, wnętrze
Troki - makieta zamku
Wilno
Góra Krzyży
Przepięknie położone wśród kilku jezior TROKI, w późnym 
średniowieczu były jedną ze stolic rozległego państwa litewskiego. 
Ziemno-drewniany gród powstał już w XII w., ale dopiero ok. 1320r. 
stał się rezydencją wielkiego księcia Giedymina. Dwadzieścia lat potem
 dwaj jego synowie Olgierd i Kiejstut podzielili się władzą i ziemiami. 
Ten drugi otrzymał zachodnie prowincje ze stolicą w Trokach. Tu 
także znajdowała się główna siedziba syna Kiejstuta, wielkiego księcia 
litewskiego Witolda. Jego panowanie w ogromnej mierze ukształtowało 
wygląd i późniejsze dzieje Troków. W 1409r.  władca nadał osadzie 
prawa miejskie, ufundował gotycki kościół farny i wzniósł na wyspie 
jeziora Galwe potężny zamek. 
W barokowej farze,  która w XVII i XVIII wieku była 
najważniejszym sanktuarium maryjnym Litwy, znajduje 
się wizerunek Matki Boskiej Trockiej. Cudowny obraz, 
pochodzący prawdopodobnie z przełomu XIII i XIVw. 
przedstawia Matkę Bożą, która prawą ręką 
podtrzymuje siedzące na Jej kolanach Dzieciątko 
Jezus, a w lewej trzyma gałązkę z trzema kwiatami. 
Dawniej obraz przedstawiał Matkę Bożą w całej 
postaci, ale ok. 1600r. dół odjęto. Obraz został 
koronowany w 1718, jako drugi w Rzeczypospolitej i 
tylko w rok po jasnogórskim. 
Miasto jest centrum kulturowym i religijnym 
Karaimów, których liczną grupę sprowadził 
z Krymu doTrok książe Witold. Do dzisiaj 
żyje tu topniejąca społeczność karaimska, 
stoją charakterystyczne domy o trzech 
oknach i świątynia - kenesa. Jest tu także 
muzeum etnograficzne Karaimów oraz 
cmentarz karaimski.
Kresy Wschodnie - Litwa - Troki
Kresy Wschodnie - Litwa - Troki