WILNO
Panorama miasta z góry 
zamkowej
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2001