WILNO
Góra Trzykrzyska
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002