WILNO
Widok z Góry Trzykrzyskiej
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002