WILNO
Cerkiew ¦w. Ducha
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002