WILNO
Cerkiew ¦w. Mikołaja
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002