WILNO
Cerkiew ¦w. Paraskiewy
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002