WILNO
Kościół Św. Ducha
foto: Zdzisław Jakś - 04/2002