WILNO
Ko¶ciół Sw. Piotra i Pawła
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2001