WILNO
Ko¶ciół Sw. Anny
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002