WILNO
Cmentarz na Rossie
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2002