ŻÓŁKIEW
Stare Miasto
foto: Zdzisław Jak¶ - 04/2003